പത്രസമ്മേളനത്തിനായി പരിശോധനാഫലം രഹസ്യമായി വെക്കുകയില്ല , ആരോഗ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം 24 മണിക്കൂര്‍ വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിനായി രഹസ്യമായി വെക്കുന്നെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതം.

കൊറോണ പരിശോധനാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളന ആവശ്യത്തിനായി മൂടിവെക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ.
ഫെസ്ബൂക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ആദ്യം അറിയിപ്പു കിട്ടുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കാണ്. അവിടെ നിന്നും കാലതാമസം കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയുടെ സർവയലൻസ് ഓഫീസർക്ക് കാലതാമസം കൂടാതെ റിപ്പോർട്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *