കൊറോണക്ക് വാക്സിൻ തയ്യാറാവുന്നു.

ലോകമെങ്ങും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായി കൊറോണ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ. ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്ക് എന്ന വാക്സിൻ കമ്പനിയാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചതെന്നും മനുഷ്യനിൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും ചില വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ പറയുന്നു. ഇതിനായി നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിൽ നിന്നും സാർസ് വൈറസ് ഇവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടു.

കോവാക്സിൻ എന്നു പേരിട്ട പ്രതിരോധ മരുന്ന് ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ ഉടൻ മാർക്കറ്റിലെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *