സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സർക്കാർ ജോലിയിലിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടെന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ.

സ്വര്ണക്കടത്തുമായി ആരോപണ വിധേയയായ യുവതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടു. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഐ.ടി വകുപ്പിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവർ സർക്കാരിന്റെ താത്കാലിക ഉദ്യോഗസ്ഥ പോലുമില്ലെന്നും സ്പേസ്‌പാർക്കിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ച കമ്പനി ഏർപ്പാടാക്കിയ അവരുടെ ഒരു കരാർ ജീവനക്കാരി മാത്രമാണെന്നുമാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *