യു.എ.യി ൽ 509 പേർ പുതുതായി രോഗമുക്തി നേടി.

ആശ്വാസ വാർത്ത.

കൊറോണ അതിവേഗം പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൾഫ് മേഘലയിൽ നിന്നും ആശ്വാസ വാർത്ത. യു എ യിൽ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയതായി 509 പേർ. രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം 18,198 ആണെങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ പേർ രോഗമുക്തി നേടുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

ഭീതിതമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് കണക്കിലെടുത്തു ഇന്ത്യക്കാരെ കഴിവതും ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നതിനാൽ മലയാളികൾ അടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉള്ള പ്രധാന ഗൾഫ് രാജ്യമെന്ന നിലക്ക് അവിടെ നിന്നുമുള്ള ഈ വാർത്ത ഓരോ മലയാളിക്കും ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *