അവശ്യമരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

എടപ്പാൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രത്യേകം പദ്ധതി പ്രകാരം ഇവർക്കാവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്.

എടപ്പാൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 23 കിഡ്നി പേഷ്യന്റിനാണ് പ്രത്യേകം പദ്ധതി വച്ച് മരുന്ന് വിതരണം നടത്തിയത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ബിജോയ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ശില്പ, വാർഡ് അംഗം സി പി മണി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വേണുഗോപാൽ, പരിരക്ഷ നഴ്സ് സൈനബ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *