തന്റെ സിനിമാ ജീവിതം ഇര്ഫാന് സമർപ്പിക്കുന്നു : ഫഹദ് ഫാസിൽ.

എഞ്ചിനീറിങ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന തന്നെ അത് വിട്ടു സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത് ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടം എന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ. അമേരിക്കയിൽ എഞ്ചിനീറിങ് പഠനകാലത്തു കണ്ട ഇർഫാൻ ഖാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ ഡി.വി.ഡി വാടകക്ക് എടുത്തു കണ്ടതോടെ വീണ്ടും സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഫഹദ് തന്റെ ഒഫിഷ്യൽ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ കുറിച്ചു. അന്ന് ആ സിനിമ കാണാൻ ശുപാര്ശ ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാനിയായ കടയുടമ ഖാലിദ് നെയും ഫഹദ് ഓർക്കുന്നു.

അന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഫഹദ് ഫാസിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫഹദ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *