ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ; അമാനമാളിൽ എത്തിയത് അഞ്ഞൂറ് ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾ.

പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ ഷോപ്പിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എടപ്പാളിലെ അമാനമാളിൽ ആദ്യദിനം എത്തിയത് 500 ഓർഡറുകൾ. പകുതി ഓർഡറുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞുവെന്നും ബാക്കി അടുത്തദിനങ്ങളിൽ കൊടുത്തുമുഴുമിപ്പിക്കും എന്ന് ഷോപ്പിംഗ്മാൾ പ്രതിനിധി മജീദ് പറഞ്ഞു.

ആളുകൾക്ക് ഷോപ്പിംഗിനായി എന്ന വാട്സ്ആപ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *