സംവിധായകൻ സച്ചി വിടവാങ്ങി

മലയാളത്തിന്റെ ഹിറ്റ് മേക്കർ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സച്ചി അന്തരിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് കാരണം. 48 വയസ്സായിരുന്നു.

ഈയിടെ വലിയ വിജയം സൃഷ്ടിച്ച അയ്യപ്പനും കോശിയും സച്ചിയുടെ രണ്ടാമത്തേതും ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയ സംവിധാന സംരംഭവുമായിരുന്നു. അത് അവസാനത്തേതുമായതു വിധിവൈപരീത്യം തന്നെ.

മലയാളത്തിന്റെ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സർഗ്ഗധനനായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിയോഗം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *