ഓരോ വീട്ടിലും നൂറു കിലോ കപ്പ; മരച്ചീനി കമ്പ് വിതരണം നടത്തി.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെങ്ങിനിക്കര ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും മരച്ചീനി കൃഷി തുടങ്ങുക എന്ന ആശയവുമായി കുഞ്ഞേട്ടൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്. ഇതിനായി ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവര്ക്കും മരച്ചീനി കമ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു വിളവുകാലം കൊണ്ട് ഒരൂ വീട്ടിലും നൂറു കിലോ കപ്പ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ലഷ്യം എന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമം മുഴുവൻ സൗജന്യമായി ആണ് വിതരണ നടത്തുന്നത്.

പ്രദേശത്തെ മാർക്സിസ്റ് പാർട്ടി എൽ സി സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ ഉത്ഘാടനം നടത്തി. സെയ്ത് ,ഹരി, വിജയൻ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ ബേബി പ്രസന്ന ആദ്യ മരച്ചച്ചീനി രാജന്റെ അമ്മക്ക് നൽകി വിതരണം നടത്തി.
കുഞ്ഞേട്ടൻ സ്‌മാരക ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി അജയൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. സജീവ് , ജിത്തു, ശിവ പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *